Draaibewerkingen

Wat zijn draaibewerkingen?

Draaien is een techniek van metaalbewerking waarbij kleine onderdelen of constructies gevormd worden uit o.a. staal. Draaibewerkingen gebeuren doorgaans met behulp van een draaibank. Aan die draaibank is een beitel bevestigd die niet beweegt. Door het product te laten ronddraaien, wordt de snijbeweging uitgevoerd. De beweging kan in langsrichting en in dwarsrichting zijn. Zo worden cilindervormige werkstukken of schroefdraad vervaardigd.

Draaien is een verspaningstechniek. Bij het verspanen worden er delen van het materiaal verwijderd en ontstaat er restafval. Het verkregen resultaat is dus kleiner dan de oorspronkelijke massa metaal die bewerkt moest worden. Om grotere assemblages of volledige machines te creëren zijn nog verdere metaalbewerkingen en verbindingsprocessen nodig.

Soorten draaibewerkingen

Onder de draaibewerkingen kunnen we volgende subcategorieën onderscheiden:

  • Langsdraaien: de beitel verplaatst zich in een rechte lijn, evenwijdig met de as van het product. Hierdoor worden cilindrische assen vervaardigd die men zo van een specifieke diameter kan voorzien.
  • Dwarsdraaien: de beitel verplaatst zich alleen maar dwars op het product. Zo kan men eindvlakken of een overgang naar een andere diameter creëren.
  • Steken: de beitel kan zich zowel dwars als parallel verplaatsen. Hier wordt geen laag van het product afgedraaid, maar wordt er een groef gemaakt. Dit gebeurt meestal in één beweging. Men maakt een onderscheid tussen insteken, afsteken en kopsteken.
  • Profieldraaien: lijkt op steken, maar nu heeft de hoofdsnijkant van de beitel de vorm van het product of van een gedeelte daarvan. Zo kan met één enkele steekbeweging het gewenste profiel in het product worden aangebracht.
  • Schroefdraadsnijden: een combinatie van insteken en langsdraaien, waardoor er schroefdraad ontstaat.
  • Conusdraaien: wordt gebruikt voor het creëren van conische of kegelvormige producten.
  • Kopieerdraaien: wordt gebruikt om vanaf een sjabloon vastgelegde vormen over te brengen op het product.
  • Draaien met numerieke besturing (NC): de draaibank wordt geautomatiseerd aangestuurd. Met behulp van ontwerp- en simulatiesoftware kunnen zo complexe producten vervaardigd worden.

Draaien als onderdeel van metaalbewerking

Draaien valt niet langer louter onder metaalbewerking. Ook producten uit hout of kunststof kunnen via deze techniek een cilindervorm bereiken. Zo bestaat er naast een metaaldraaibank ook een specifieke houtdraaibank.

Daarnaast creëert draaien wellicht nog geen eindproduct. Om een volledige machine of constructie te vervaardigen is een geheel van verspanende, niet-verspanende en verbindingsprocessen nodig.