Juridische Vertalingen

Professionele Vertalingen

Vertalingen voor professionele doeleinden laat je best over aan een expert. Interne werknemers beschikken doorgaans niet over de juiste vaardigheden om teksten te vertalen. Ook wanneer je dubieuze online vertaaltools inschakelt, laat de kwaliteit vaak te wensen over. Wanneer je de hulp van een vertaalbureau inroept, ben je zeker van een kwalitatief resultaat. En nog beter, jij en je werknemers hebben er zelf geen tijd mee verloren.

Vertaalbureaus beschikken trouwens over meerdere vertalers die elk naar hun brontaal kunnen vertalen. Zo kan je er ineens terecht om teksten naar meerdere talen om te zetten. Ook heeft elke vertaler wel enkele vakgebieden waarin hij gespecialiseerd is. Iedere sector gaat gepaard met een eigen vakjargon en technische termen. Gespecialiseerde vertalers hebben een specifieke voorkennis, zijn vertrouwd met de context en zorgen voor een correcte interpretatie.

Juridische vertalingen

Vertalingen afleveren voor de juridische wereld is vrijwel een vak apart. In de jurisdictie vindt men de meest uiteenlopende documenten terug zoals:

  • notariële akten
  • getuigschriften
  • contracten
  • algemene voorwaarden
  • privacyvoorwaarden

Deze moeten niet alleen correct vertaald worden, ze moeten ook op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Daarom kan niet zomaar iedereen juridische documenten vertalen. De vertaler in kwestie moet vertrouwd zijn met de sector en het professionele jargon. Een fout kan zelfs grote gevolgen hebben voor de rechtsgeldigheid. Een brede juridische kennis is dus onontbeerlijk.

Beëdigde vertalingen en legalisatie

In de jurisdictie is er ook wel eens nood aan beëdigde vertalingen en gelegaliseerde vertalingen. Een beëdigd vertaler heeft een eed afgelegd voor de rechtbank en is dus wettelijk gerechtigd om officiële documenten te vertalen. De vertaler verklaart met een stempel en handtekening dat de afgeleverde vertaling waarheidsgetrouw is. Daardoor is de vertaling rechtsgeldig in het land waarvoor ze bestemd is. Zo kunnen ondermeer diploma’s, huwelijksaktes of oprichtingsaktes beëdigd vertaald worden. In sommige gevallen is ook nog een legalisatie vereist. Legalisatie houdt in dat de identiteit en bevoegdheid van de vertaler door de rechtbank bevestigd wordt.

Vertaalbureaus zijn zich bewust van alle vereisten die juridische vertalingen met zich meebrengen. Zij leveren de geschikte specialist om jou verder te helpen.