Bedrijfsautomatisering

Wat is bedrijfsautomatisering?

Bij bedrijfsautomatisering wordt menselijke arbeid automatisch omgezet en verwerkt door computersystemen. Men gaat op zoek naar een efficiënter verloop van bedrijfsprocessen waar vaak minder personeel voor nodig is. Een voorbeeld van bedrijfsautomatisering is het inschakelen van gespecialiseerde software voor allerlei administratieve acties.

Machines vs. Mensen

De personeelskost is nagenoeg altijd de duurste uitgave voor ondernemingen. Dankzij de technologische vooruitgang zijn veel bedrijven in staat om eenzelfde hoeveelheid arbeid te verrichten met minder personen. Die automatisering van bedrijfsprocessen hoeft niet te betekenen dat mensen volledig vervangen worden door machines. Door efficiëntere bedrijfsprocessen hebben medewerkers wel meer tijd vrij voor andere taken. Zaken die een persoonsgerichte aanpak of menselijk contact vereisen bijvoorbeeld. Iets wat niet op een zelfde niveau verwezenlijkt kan worden door een geautomatiseerd computersysteem.

Zo kunnen administratieve, logistieke en financiële bedrijfsprocessen heel wat vlotter verlopen met de juiste computersoftware. Met als gevolg dat er meer persoonlijke aandacht besteed kan worden aan het contact met de klant. En ook in de horeca kan veel tijd worden uitgespaard met behulp van een geautomatiseerd kassasysteem. Bestellingen opnemen en rekeningen uittellen verloopt sneller, waardoor op korte tijd meerdere klanten op een vriendelijke manier geholpen kunnen worden. Zo blijven de klanten tevreden en ervaren de werknemers minder tijdsdruk.

Waarom automatisering in jouw bedrijf?

Door meer automatisering in te bouwen, creëer je heel wat voordelen voor je bedrijf:

  • de processen lopen efficiënter
  • de kosten dalen
  • de wachttijden voor de klant worden ingekort, dankzij bv. effectievere werking van administratie en logistiek
  • de klantgerichtheid neemt toe, want daar blijft meer tijd voor over
  • de algemene servicegraad stijgt

Een nadeel is misschien dat je onderneming ook wel erg afhankelijk wordt van een bepaald systeem. Functioneert dat een keer niet naar behoren, dan kan het zijn dat je echt vastzit. Daarom is het belangrijk om de juiste programma’s of leveranciers te kiezen die je altijd kunnen bijstaan. Ook het voor handen hebben van een back-up en beveiliging is geen overbodige luxe.