Technische vertalingen

Professionele Vertalingen

Zowat ieder bedrijf heeft wel eens nood aan de vertaling van één of meerdere document(en). Vaak wordt deze taak overgelaten aan interne werknemers. Maar die zijn doorgaans onvoldoende geschikt om een kwalitatieve vertaling neer te zetten. Ze maken misschien zelfs al eens gebruik van minderwaardige online vertaaltools die fouten genereren. Waardoor er heel wat kostbare tijd is verloren gegaan voor een twijfelachtig eindresultaat. Wat een goedkope oplossing leek, kost je onderneming uiteindelijk heel wat geld.

Voor professionele vertalingen schakel je dus best een extern vertaalbureau in. Die maken vaak gebruik van native speakers die naar hun moedertaal vertalen. Daardoor wordt de kwaliteit verzekerd en kan je er meteen terecht voor meerdere talen. Bovendien voeren vertalers doorgaans vertalingen uit voor specifieke sectoren of vakgebieden. Hiervoor is de kennis van vaktermen en context noodzakelijk. Gespecialiseerde vertalers zijn vertrouwd met het jargon en zijn een garantie op een correcte interpretatie van de brontekst.

Technische vertalingen

Voor technische vertalingen is meestal een erg specifieke kennis nodig om de tekst goed te kunnen begrijpen. Landbouw, luchtvaart, industrie, wetenschap, transport en logistiek zijn maar enkele sectoren waarvoor technische vertalingen veelgevraagd zijn. De tekst moet begrijpelijk blijven na vertaling en de juiste technische termen moeten gebruikt worden. Voor bepaalde wetenschappelijke of medische publicaties en veiligheidsvoorschriften is een correcte vertaling zelfs van levensbelang.

Voorbeelden van technische vertalingen zijn:

  • Handleidingen
  • Productspecificaties
  • Werkvoorschriften
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Patenten
  • Productbrochures
  • Technische rapporten
  • Wetenschappelijke artikels

Technische vertalingen met kwaliteitscertificering

De correctheid van technische vertalingen is dus erg belangrijk. Om een secure vertaling te garanderen, kies je best voor vertaalbureaus met een kwaliteitsgarantie. De ISO-certificering 17100 en het Europese kwaliteitskeurmerk EN 15038 gelden specifiek voor de vertaalsector. Daaraan zijn onder meer strenge vereisten gekoppeld omtrent de technologische vertaaltools die gebruikt worden. Ook het inzetten van een tweede revisor voor het nalezen van de vertaling is verplicht. Verder worden nog voorwaarden gesteld rond de kwalificaties van vertalers, gegevensbescherming en dienstverlening. Kijk dus uit naar een certificatie om jezelf ervan te vergewissen dat het vertaalbureau aan alle kwaliteitsnormen voldoet.