Vertalingen

Professionele Vertalingen

Vertalen is het proces waarbij een geschreven tekst vanuit een brontaal wordt omgezet in een doeltaal. Meestal wordt een vertaling door zogenaamde native speakers uitgevoerd. Die vertalen vanuit een taal die ze machtig zijn naar hun moedertaal. Doordat ze de doeltaal al spelenderwijs hebben aangeleerd, beheersen ze subtiele nuances beter. Native speaker vertalers kunnen zo een vlekkeloze vertaling afleveren die niet alleen letterlijk correct is. Daarnaast is uiteraard ook een grondige kennis van de brontaal en -cultuur vereist. Het mondeling vertalen van gesproken teksten gebeurt dan weer door een tolk.

Waar moet je op letten bij vertalingen?

Bij vertalingen moet je o.a. rekening houden met de doelgroep, het medium en de stijl van de tekst. Zo moet je voor elke doelgroep de afweging maken in hoeverre je bepaalde woorden extra moet uitleggen. Bij de ondertiteling van tv-programma’s moet je net informatie weglaten omwille van de beperkte ruimte. En de stijl van een literaire vertaling ligt natuurlijk helemaal anders dan bij technische vertalingen.

Je moet de oorspronkelijke tekst zo correct mogelijk weergeven, maar wel aandacht hebben voor culturele verschillen. Sommige woorden of connotaties vallen bijvoorbeeld niet letterlijk te vertalen. Dan moet je een kleine omschrijving weergeven om hetzelfde concept op te roepen. Soms laat je bepaalde termen zelfs beter in de brontaal staan.

Enkele moeilijkere gevallen om te vertalen zijn poëzie, woordspelingen en beeldspraak. Bij poëzie moet je rekening houden met het ritme en rijmende woorden. Het is quasi onmogelijk om dan geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Hierdoor gaat er onvermijdelijk wat van de oorspronkelijke betekenis of informatie verloren. Ook zegswijzen en spreekwoorden zijn meestal niet letterlijk te vertalen. Al hebben ze vaak een gelijkaardige variant in een andere taal. Andere beeldspraak en woordspelingen moeten evenzeer met de grootste aandacht worden vertaald. Zo wordt er ook bij het verzinnen van namen van personages vaak wat gespeeld met taal. Woordspelingen zijn vaak erg genesteld in een taal of cultuur, wat de vertaling ervan bemoeilijkt. Het is dan ook een hele kunst om de sfeer en humor juist weer te geven.

Technologie in vertalingen

Dankzij de technologische vooruitgang worden vertalingen vaak verwezenlijkt met behulp van vertaaltechnologie en specifieke vertaaltools. Ook vertaalbureaus maken daar gebruik van. Al mogen we hun technologie vooral niet vergelijken met de gratis vertaalmachines die we online terugvinden. Het is dus zeker het overwegen waard om een professional in te schakelen voor je vertalingen. Zeker wanneer je ziet hoeveel specifieke problemen de verschillende soorten vertalingen met zich meebrengen. Vertaalbureaus verenigen vakkennis en vertaaltechnologie om perfect vertaalde documenten af te leveren.

Beëdigde vertalingen en legalisatie

Bij juridische vertalingen spreekt men ook wel eens van beëdigde vertalingen. Dat houdt in dat de vertaler in kwestie een eed heeft afgelegd voor de rechtbank en dus wettelijk gerechtigd is om officiële documenten te vertalen.  Soms is ook nog een legalisatie vereist. Dat maakt een beëdigde vertaling rechtsgeldig in het land waarvoor deze bestemd is. Vertaalbureaus zijn zich bewust van alle vereisten die juridische vertalingen met zich meebrengen. Zij leveren de geschikte specialist om jou verder te helpen.